วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สร้างสรรค์องค์ประกอบดนตรี

1.              ลวดลายของฉากที่ใช้ในการแสดงดนตรีไทยส่วนใหญ่มีที่มาจากอะไรเป็นหลัก
2.      โปงลาง มีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีชนิด
3.             ถ้านักเรียนเห็นวงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเครื่องเคาะจังหวะคือตะโพน แสดงว่าวงดนตรีวงนั้นกำลังบรรเลงด้วยจังหวะอะไร
4.              เครื่องดนตรีสากล เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลใด
5.              เพลงที่ครูดนตรีไทยแต่งขึ้นเป็นทางพิเศษสำหรับ บรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเรียกว่าเพลงอะไร
6.              เครื่องตีในข้อใดที่ทำจากเหล็ก
7.              ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เล่นดนตรีในวงดนตรีไทยแล้วเล่นเป็นทำนองหลักของวง เครื่องดนตรีที่นักเรียนจะได้บรรเลงคืออะไร
8.              เพลงที่ขับร้องและบรรเลงเป็นอันดับสุดท้ายก่อนกาน  แสดงดนตรีจะจบลงคือเพลงใด
9.              เพลงที่บรรเลงเป็นอันดับแรกสำหรับงานต่าง ๆ คือเพลงประเภทใด
10.       วงดนตรีไทยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

อ่านแล้วหาคำตอบไว้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น